logo header
MENS & NATUUR

   Wild als voedsel

Onder de mensen die de jacht niet genegen zijn, bevinden zich nogal wat vlees-eters. Zij vergeten aldus dat voor dat stukje vlees op hun bord ook een dier gedood is.

"Wild is veruit de dier- en milieuvriendelijkste manier van vleesconsumptie"

In deze tijden van CO2- en methaan-uitstoot en bijhorende klimaatwijzigingen, mag er ook even stilgestaan worden bij het zo goed als natuurlijk ontstaan van wildbraad. Een haas of konijn brengt vlees in de pan waarvoor geen soja geteeld is aan de andere kant van de wereld. Het wild in ons jachtgebied groeit lokaal en wordt lokaal geconsumeerd.

Denk ook eens aan het dieren-welzijn. Zonder afbreuk te doen aan de intensieve landbouw willen we er toch wel op wijzen dat wild groot wordt zoals de natuur het bedoeld heeft. Vergelijk bijvoorbeeld een wild konijn met een gekweekt konijn. Dit laatste wordt zodanig gekweekt om aan een zo laag mogelijke prijs in het koelvak van de supermarkt te landen.

Een wild konijn dat op uw bord eindigt, heeft geleefd zoals moeder natuur het bedoeld heeft. Het heeft van de sappigste blaadjes geproefd, de dauw gedronken bij zonsopgang, gelopen waar het wou én zich voortgeplant met wie het wou. Maar zoals aan ieder leven komt ook aan dit leven een einde. Of het nu door een predator, een auto of een geweerschot is.

We kunnen op vandaag niet iedere mond op deze aardbol vullen met "jacht en bessenpluk" zoals in de oertijd, maar laat dan toch dat beetje natuurlijke vleesproductie dat ons rest verder benutten.