logo header
MENS & NATUUR

   Natuurbehoud / Waaienberg

 • De Waaienberg is de noordflank van een getuigenheuvel in Kwaremont. Dit gebied is door zijn heel beperkte bebouwing een waar rustgebied voor dieren allerhande. Het gebied wordt dan ook niet verstoord door wandelpaden. De grond is marginale landbouwgrond (weide) afgewisseld met bronbosjes. Kortom een prachtig biotoop dat verdere uitbreiding verdient.
  • 2001
   • Aanplanting door RLVA van 100-den meters haagkant, een 1200 m² groot hakhoutbosje midden een drassig stuk weide. Aanplant van een onderetage 2700 m² onder een populierenbos.
  • 2007
   • Aanplant van 200 meter hagen
  • 2008
   • Aanplant van nieuw bosje op drassig stuk weide.
   • Verwijdering 50 ton binnengespoelde grond uit bosje.
   • Aanplant nieuwe onderetage waar binnengespoelde grond enkel netels liet groeien.
   • Plaatsen 5 mezenkastjes, 1 torenvalkenbak en 1 steenuilenbak
  • 2009
   • Aanplant 5 hoogstam fruitbomen
   • Ruimen van dichtgeslibte en eutrofiërende poel, verwijdering alle vissen.
  • 2010
   • Aanplant van
    • 350 m haagkant (6m breed)
    • 430 m haagkant (3m breed)
 • Webalbum Waaienberg