logo header
MENS & NATUUR

   ONTSTAAN

  • Drie ondernemers Denis Vanderbeke, Roger De Poortere en Marc Depriester brachten in de jaren '70 hun jachtgebieden samen om aan beter biotoopbeheer te doen. Vroeger kon iedereen op het kleinste veld jagen. Dankzij de strengere wetgeving werd een minimum oppervlakte verplicht. Voor deze drie volstond dit niet. Zij gingen daarom uit eigen beweging van start met een jacht dat 45 maal groter was dan de toenmalige minimumnorm.
  • Gebied strekt zich uit tussen de Hotondberg ,Koppenberg, Patersberg, en de spoorlijn Oudenaarde - Ronse.
  • Op vandaag start de 3de generatie van deze drie ondernemers als jonge jagers. Zij zijn dan ook de drijvende kracht achter de open communicatie en "groene jacht".

   MISSIE

  • De jacht in ons gebied laten evolueren naar een gebeurtenis waarbij dialoog mogelijk is tussen natuurliefhebbers, andere recreanten in het buitengebied en de jagerij.
  • Landbouw vrijwaren van wildschade, voor zover de wetgeving ons de middelen geeft.
  • Inperken van de stroperij. Stropers ontzien niets en doden enkel voor het geld. Een niet te onderschatten vorm van criminaliteit die weinig aandacht krijgt, gezien de beperkte groep slachtoffers.

   VISIE

  • Als niet-commerciĆ«le jachtgroep streven naar een aangename natuurbeleving onder vrienden.
  • De fauna en flora in ons jachtgebied opwaarderen door inrichting van diverse kleine landschapselementen, wildakkers en bebossingen van marginale landbouwgrond.
  • Open communicatie betrachten tussen de verschillende actoren in het buitengebied. Overheid, natuurverenigingen en andere recreanten.