logo header
MENS & NATUUR

   Welkom

Zulzeke, deelgemeente van Kluisbergen in de Vlaamse Ardennen, vormt het kader waarin een groep vrienden haar hobby bedrijft...

Jacht is dichter bij uw leefwereld dan u denkt. Het landschap waarin u recreëert werd en wordt voor een deel vormgegeven in functie van de jacht. Zo is het zoniënwoud destijds geplant in functie van de jacht. Ook worden bepaalde populaties van onder andere exoten onder controle gehouden door jagers. Tot slot zorgt de jacht voor uw jaarlijks culinair genot onder de vorm van een wildmenu.

Deze website wenst de bezoeker een correcter beeld te geven van het jachtgebeuren in het algemeen, en van onze jachtgroep in het bijzonder. Verken deze site, geniet van de foto’s en ervaar dat de jacht helemaal anders is dan wat sommige media u willen laten geloven.

  jacht